Comparteix:

Avaluació de riscos i mesures preventives: PDI

15/07/2021

S'ha actualitzat l'avaluació de riscos laborals i les mesures preventives que se'n deriven de l'activitat del PDI, consultables a https://www.upc.edu/prevencio/ca/pdi.