Comparteix:

Contractació de serveis a empreses externes

qui-PACAE

QUI sol·licita PACAE

La unitat que contracta l'empresa

quan-PACAE

QUAN se sol·licita

Abans de l’inici de les
activitats

Abans de l'inici de l'activitat

  • Com a unitat UPC que contracta l'empresa, emplena el formulari PACAE.
  • T'informarem sobre el procés de coordinació amb l’entitat externa.
  • Convida a l'SPRL a les reunions que convoquis amb l'empresa per temes relacionats amb les activitats contractades.
  • Traslladem a l’empresa la informació de seguretat i salut de la UPC i sol·licitem els requeriments de coordinació d'activitats empresarials que han de complir.
  • T'informem que s’ha portat a terme l’intercanvi de documentació de coordinació amb l’empresa i si escau sobre les actuacions preventives específiques a adoptar durant els treballs.

Durant l'activitat

  • Com a unitat contractant informa a l'SPRL en cas de noves activitats, canvis en les condicions de treball i si es produeixen accidents.
  • Si escau, convida a l'SPRL a les reunions que convoquis amb l'empresa per temes relacionats amb les activitats contractades.
Instruccions de seguretat i salut
per a empreses externes

Informació sobre els riscos, mesures preventives i instruccions de seguretat i salut que s'han de seguir durant la realització de treballs a la UPC.

El document està disponible en català, castellà i anglès.

Per a qualsevol consulta o aclariment, posa't en contacte amb l'SPRL a través de .