Comparteix:

Seguretat i Higiene

En aquest apartat, prèvia identificació a la intranet UPC, trobareu tota aquella informació i documentació relativa a la seguretat en el treball i la higiene industrial, que us servirà per integrar la prevenció de riscos laborals en les vostres activitats a la UPC.

Aquesta informació només és útil si l'apliqueu correctament en el marc de les vostres activitats o en aquelles que encarregueu a personal al vostre càrrec.

Si ho creieu oportú podeu utilitzar aquesta informació per millorar les vostres pràctiques docents i la seguretat i salut dels estudiants al vostre càrrec.

laboratoris

Laboratoris

Consulta els riscos i les mesures preventives de les activitats als laboratoris.

projectes-recerca

Projectes de recerca

Consulta la informació en prevenció que pot ser del teu interès sobre els projectes de recerca.

EPI

Equips de protecció individual

Accedeix a la informació relacionada amb els EPI: procediment de gestió, accés al catàleg, adquisició i proveïment.

productes-quimics

Productes químics

Coneix la informació relacionada amb la manipulació de productes químics.

normes-seguretat

Normes de seguretat i higiene

Coneix les normes de seguretat i higiene que s'han de seguir. Estan disponibles en català, castellà i anglès.

procediments-treball

Procediments de treball

Consulta com crear procediments segurs de treball.