Comparteix:

Accidents del PDIF (MUFACE)

AtencióPer a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió de l'accident , poseu-vos en contacte amb el Servei de Personal (93 4010880 / PUC Personal).

El Servei de Prevenció no efectua cap mena de tràmit al respecte, aquestes dades s'han publicat a títol informatiu.

Què fer en cas d'accident laboral?

  • Adreceu-vos al Proveïdor de l'Assistència Sanitària al qual estigueu adscrits.

    L'elecció del Proveïdor de l'Assistència Sanitària és particular per a cada PDI Funcionari.

  • Per a més informació, dirigiu-vos a MUFACE
Tramitació de la documentació en cas d'accident de treball - SERVEI DE PERSONAL

El procés que el Servei de Personal ha elaborat per a la tramitació de la documentació en cas d'accident de treball és el següent:

  1. El personal docent funcionari que ha patit un accident de treball o una altra persona, testimoni del mateix, comunicarà al responsable de la unitat on s’ha produït (director o administrador de centre docent, departament o institut, director d’unitat o grup de recerca o responsable de secció departamental) el lloc, hora i circumstàncies de l’accident de treball.
  2. El responsable de la unitat on s’ha produït l’accident de treball, haurà d’emplenar el comunicat d’accident de treball específic pel professorat funcionari amb cobertura sanitària de MUFACE.
  3. El responsable de la unitat on s’ha produït l’accident de treball, enviarà al Servei de Personal – Unitat de Gestió del PDI el comunicat d’accident de treball específic per professorat funcionari amb cobertura sanitària de MUFACE, degudament emplenat i signat, pel Gestor de Serveis: PUC - Personal (Punt únic de contacte), com a contacte preferent, o pel correu intern.

Per tal d'ampliar la informació, consulteu la Intranet del Servei de Personal.

 

Contactar amb MUFACE
INFORMACIÓ
  • Telèfon: 91 273 99 50 / 91 273 49 99
  • Web

SOL·LICITUD de qualsevol prestació


Assistència sanitària concertada en territori nacional

MUFACE facilita la prestació d'assistència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris a través dels concerts que subscriu amb el Sistema Sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària.

En aquests concerts s'estipulen els drets i les obligacions de les parts, així com les modalitats, la forma i les condicions de la prestació de l'assistència dels beneficiaris que hi tenen dret.istència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris a través dels concerts que subscriu amb el Sistema Sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària.

Aquesta informació, que està extreta del web de MUFACE, podeu ampliar-la a través del següent enllaç

 

Possibilitat d'elecció

Els mutualistes de Muface tenen una àmplia possibilitat d’opció en relació amb la seva assistència sanitària: elecció entre l’assistència sanitària del sistema sanitari públic, mitjançant un concert que manté Muface amb la Seguretat Social i que s’ofereix a través dels serveis de salut de les comunitats autònomes corresponents, i l’assistència d’una de les entitats privades d’assegurança lliure amb què concerta la Mutualitat.

Consulteu els proveïdors de l'assistència sanitària a través del següent enllaç.

 

Enllaços relacionats