Comparteix:

Avaluació de Riscos Laborals

 

L'avaluació de riscos laborals (ARL) és el procés dirigit a estimar la magnitud d'aquells riscos que no s'han pogut evitar, obtenint la informació necessària per determinar les mesures preventives a adoptar i que té per objectiu planificar l'activitat preventiva.

La informació que trobareu en aquest apartat procedeix de l'avaluació de riscos laborals realitzada als llocs de treball dels diferents col·lectius de la UPC.