Comparteix:

Protecció de l'embaràs i la lactància natural

Protecció_embaras_lactancia_natural

Consulta el procés


Informa't sobre el procés per a la protecció de la dona en situació d’embaràs o lactància natural, al contingut de la visita mèdica i procediment de sol·licitud, etc.

Visita_medica

Accedeix a la sol·licitud de visita mèdica per embaràs o lactància natural.

Riscos_ergonomics

Riscos ergonòmics


Coneix els principals riscos ergonòmics als que pots estar exposada.

Riscos_higienics

Riscos higiènics


Coneix els principals riscos higiènics als que pots estar exposada.