Comparteix:

Vigilància de la salut

La Vigilància de la salut, per tal de preservar la salut individual del personal en l’àmbit laboral, articula diferents tipus de revisió o visita mèdica: avaluació inicial de la salut (un cop s’incorpora la persona al lloc de treball), avaluació a intervals periòdics segons els riscos per a la salut, avaluació en cas d’absència prolongada al treball per motius de salut, o avaluacions a personal sensible i/o treballadores embarassades o en període de lactància natural.

A través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones podeu demanar els següents tipus de revisió i visita mèdiques:

Accés a la sol·licitud de revisió / visita mèdica

La sol·licitud de revisió i visita mèdica només es pot realitzar a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

RECORDEU: Per accedir a l'eina heu de posar el vostre nom d'usuari amb punt (nom.cognom) i la vostra contrasenya de la Intranet.

Podeu gaudir d'aquests serveis als centres de vigilància i promoció de la Salut (centres VIPS) ubicats en els diferents campus.