Comparteix:

Visita mèdica: protecció de la lactància natural

Seguiment de l’estat de salut de la treballadora lactant en funció dels factors de risc del seu treball.

Aquesta visita mèdica s’emmarca en el "Procés per a la protecció de la dona en situació d’embaràs o lactància natural davant dels riscos laborals" que té per objectiu avaluar les condicions de treball i els riscos de les treballadores en període d’embaràs o lactància natural que poden influir negativament en el seu estat de salut o en el fetus.

A qui s'adreça

Totes les dones del PAS i PDI de la UPC que estiguin en situació de lactància natural que ho hagin comunicat a l'SPRL mitjançant el document de notificació de lactància natural i que hauran de lliurar al centre ViPS en el moment de la visita.

Qui ho sol·licita

La pròpia treballadora a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

On fer-se la visita mèdica
Consells previs a la visita mèdica

És necessari aportar tota la informació mèdica disponible.

Principals riscos laborals per a la salut

Coneix els principals riscos laborals (riscos ergonòmics o riscos derivats de l'exposició a agents químics, biològics i/o físics) que et poden influir negativament durant el període d’embaràs i/o lactància natural i com protegir-te.