Comparteix:

Accidents del PDIL, PASL, PASF i becaris/àries UPC (ASEPEYO)

AtencióPer a qualsevol qüestió relacionada amb la gestió de l'accident , poseu-vos en contacte amb el Servei de Personal (93 4010880 / PUC Personal).

El Servei de Prevenció no efectua cap mena de tràmit al respecte, aquestes dades s'han publicat a títol informatiu.

Què fer en cas d'accident laboral?

  • Sempre que pugueu adreceu-vos al centre assistencial propi d'ASEPEYO més proper (al web de la xarxa assistencial d'ASEPEYOels trobareu identificats amb les creus blaves). La majoria dels centres assistencials d’Asepeyo romanen oberts de forma ininterrompuda de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores.
  • Si no recordeu quin és el centre més pròxim o si l’accident es produeix fora d’aquest horari, truqueu al telèfon gratuït d’informació permanent d’ASEPEYO (900 151 000), i us indicaran a quin centre podeu anar.
  • En cas que no tingueu a prop cap centre propi d'ASEPEYO o aquest estigui tancat, podeu dirigir-vos a una mútua amb acord i, per últim, als serveis sanitaris externs (consulteu aquests centres a la xarxa assistencial Asepeyo, identificats amb creus verdes i taronges, respectivament). Més tard, poseu-vos en contacte amb l'oficina més pròxima al centre de treball on va succeir l'accident.

Quan accediu a un centre assistencial d'ASEPEYO, és molt important que us identifiqueu amb el vostre DNI, els informeu que sou personal de la Universitat Politècnica de Catalunya i els porteu el VOLANT DE SOL·LICITUD D'ASSISTÈNCIA (ACCÉS RESERVAT A GESTORS/ES PAS i DIRECTORS/ES D'UNITAT). El volant d'assistència l'heu de sol·licitar al/la vostre cap perquè l'empleni, signi, indiqui el seu nom i posi el segell de la Unitat de la UPC.

Si l'assistència no és considerada urgent és possible que no us atenguin fins que porteu el volant correctament complimentat, signat i segellat. 

 

Contactar amb la MÚTUA
  • Telèfon d'urgències 24h: 900 151 000.
  • Telèfon d'atenció a l'usuari: 902 151 002, de 8 a 20h i de dilluns a divendres.
  • També podeu realitzar la consulta a través del web www.asepeyo.cat.
Assistència santària a l'estranger

Poseu-vos en contacte amb el Servei de Personal abans de marxar a l'estranger.

Trobareu tota la informació a la Intranet de Personal.

 

Enllaços relacionats