Comparteix:

Visita mèdica: motius de salut per risc psicosocial

Visita mèdica motivada per problemes de salut que poden estar relacionats o produïts per factors de risc psicosocial.

Aquesta visita s’efectua per avaluar les alteracions de la salut que presenta una persona treballadora que poden estar produïdes o relacionades amb l'activitat o les condicions psicosocials del lloc de treball.

A qui s'adreça

Tot el personal PDI i PAS de la UPC que tenen problemes de salut que poden estar relacionats o produïts per factors de risc psicosocial.

Qui ho sol·licita

El propi treballador/a a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

On fer-se la visita mèdica
Consells previs a la visita mèdica

És necessari aportar tota la informació mèdica disponible.