Comparteix:

Visita mèdica: motius de salut

Visita mèdica motivada per problemes de salut relacionats amb les condicions de treball.

Aquesta visita s’efectua per avaluar les alteracions de la salut que presenta una persona treballadora que poden estar relacionades amb les condicions de treball.

A qui s'adreça

Tot el personal PDI i PAS de la UPC que tenen problemes de salut que poden estar relacionats amb les condicions de treball.

Qui ho sol·licita

El propi treballador/a a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

On fer-se la visita mèdica
Consells previs a la visita mèdica

És necessari aportar tota la informació mèdica disponible.