Comparteix:

Visita mèdica: reincorporació per llarga absència

Visita mèdica voluntària motivada per una absència igual o superior a 90 dies.

Aquesta visita mèdica s’emmarca en el "Procés de reincorporació per llarga absència per motius de salut" que té per objectiu assessorar i proposar recomanacions que permetin a la persona treballadora que es reincorpora al seu lloc de treball després d’una baixa de llarga durada, reincorporar-se en condicions segures i saludables.

A qui s'adreça

Tot el personal PDI i PAS de la UPC que es reincorpori al seu lloc de treball després d’haver cursat una baixa mèdica igual o superior a 90 dies, ja sigui per accident de treball, malaltia professional o malaltia comuna.

Qui ho sol·licita

Persona que es reincorpora al seu lloc de treball després d'una baixa superior a 90 dies, a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

On fer-se la visita mèdica
Consells previs a la visita mèdica

És necessari portar a aquesta visita mèdica els informes mèdics de què es disposi i que acreditin l’estat de salut de la persona que es reincorpora.