Comparteix:

Visita mèdica: protecció de l'embaràs

Seguiment de l’estat de salut de la treballadora embarassada en funció dels factors de risc del seu treball.

Aquesta visita mèdica s’emmarca en el "Procés per a la protecció de la dona en situació d’embaràs o lactància natural davant dels riscos laborals" que té per objectiu avaluar les condicions de treball i els riscos de les treballadores en període d’embaràs o lactància que poden influir negativament en el seu estat de salut o en el fetus.

A qui s'adreça

Totes les dones del PAS i PDI de la UPC que estiguin en situació d’embaràs que ho hagin comunicat a l'SPRL mitjançant el document de notificació de l'embaràs i que hauran de lliurar al centre ViPS en el moment de la visita.

Qui ho sol·licita

La pròpia treballadora a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.

On fer-se la visita mèdica
Consells previs a la visita mèdica

És necessari aportar tota la informació mèdica on consti la situació d'embaràs (semana de gestació, data prevista de part o qualsevol altra circumstància d'interès per a la protecció tant de l'embarassada com del fetus).

Principals riscos laborals per a la salut

Coneix els principals riscos laborals (riscos ergonòmics o riscos derivats de l'exposició a agents químics, biològics i/o físics) que et poden influir negativament durant el període d’embaràs i/o lactància natural i com protegir-te.