Comparteix:

Activitats incloses en el Reial Decret 1627/1997

En les activitats incloses en el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció, la coordinació en prevenció de riscos laborals requereix d'una actuació diferenciada i especialitzada.

En aquests casos adreceu-vos al Servei d’Infraestructures perquè us assessorin. El Servei de Prevenció de Riscos Laborals no és competent en l’aplicació d’aquesta normativa.

Consulteu les activitats incloses en el Reial Decret 1627/1997:

Altra documentació relacionada: