Comparteix:

2. A qui s'adreça - lactància

A qui s'adreça

Totes les dones del PAS i PDI de la UPC que estiguin en situació de lactància natural que ho hagin comunicat a l'SPRL mitjançant el document de notificació de lactància natural i que hauran de lliurar al centre ViPS en el moment de la visita.