Comparteix:

Ús dels continguts del portal de prevenció

El material que trobareu en el portal de prevenció és elaborat pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC i us animem a fer-ne difusió per a la millora de la prevenció de riscos laborals sempre que respecteu les següents condicions:

  • No transformeu el material. Si us interessa alguna imatge o text en concret, heu de mantenir-lo en el seu context original.
  • S'ha de citar la font com "Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de Catalunya"

El material que encontraréis en el portal de prevención está elaborado por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPC y os animamos a hacer difusión para la mejora de la prevención de riesgos laborales, siempre que respetéis las siguientes condiciones:

  • No transforméis el material. Si os interesa alguna imagen o texto en concreto, tenéis que mantenerlo en su contexto original.
  • Se tiene que citar la fuente como "Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de Catalunya"