Comparteix:

Reposició del material de la farmaciola

Consulteu el procediment per sol·licitar el material de reposició de la farmaciola, que es realitza directament a la Mútua Asepeyo.

Podeu consultar-lo a l'apartat farmacioles del menú Accidents. Haureu d'identificar-vos prèviament a la Intranet.