Comparteix:

Projectes de recerca - Personal UPC en centres externs

qui-PACAE

QUI sol·licita PACAE

El PDI investigador/a principal del projecte de recerca

quan-PACAE

QUAN se sol·licita

El més aviat possible, abans de l’inici de les
activitats

Per a qualsevol consulta o aclariment, posa't en contacte amb l'SPRL a través de .

Abans de l'inici de l'activitat

  • Com a investigador/a principal del conveni o projecte de recerca, emplena el formulari PACAE.
  • T’informem sobre el procés de coordinació amb l’entitat externa.
  • Sol·licitem a l'entitat externa els requeriments de coordinació d'activitats empresarials que la UPC ha de complir i la informació de seguretat i salut necessària per al personal UPC.
  • Elaborem la documentació tècnica en matèria de seguretat i salut.
  • Et fem arribar la documentació de seguretat i salut de l’entitat externa i l’elaborada per l’SPRL.
  • Com a investigador/a principal facilita al personal UPC els requeriments de seguretat i salut de l’entitat externa (formació en PRL equips de protecció individual i altres) i remet a l’entitat externa la documentació de coordinació.

A l'inici de l'activitat

  • Com a investigador/a principal, integra la prevenció en el teu conveni/projecte a partir de la informació i documentació que t'hem enviat.
Certificats de formació en PRL, assegurances i documentació administrativa

Informa't sobre com obtenir aquesta documentació.

Treballs en alçada

Els treballs en alçada són considerats activitat perillosa o de risc greu i, d'acord amb la legislació, s'han d'evitar sempre que sigui possible.

Per aquesta raó, en cas que s'identifiqui aquest risc, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL) valorarà conjuntament amb l'Investigador Principal (IP) del projecte la forma d'evitar-lo. En cas que no sigui evitable, l'SPRL comunicarà per escrit a l'IP les accions preventives que s'hagin d'adoptar.

No s'emetrà cap certificat mèdic d'aptitud per treballs en alçada sense l'avaluació prèvia del risc per part de l'SPRL.