Enquesta de satisfacció dels processos de salut

T'agairíem que donessis resposta a aquestes qüestions sobre el procés de salut en el que has participat.

Dades del procés
Dades del centre
Satisfacció del procés
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El tracte rebut pel personal sanitari
La professionalitat del personal sanitari
Valoració global del servei
Qüestions sobre l'atenció sanitària