Comparteix:

2. A qui s'adreça - motius de salut risc psicosocial

A qui s'adreça

Tot el personal PDI i PAS de la UPC que tenen problemes de salut que poden estar relacionats o produïts per factors de risc psicosocial.