Comparteix:

2. A qui s'adreça - RLA

A qui s'adreça

Tot el personal PDI i PAS de la UPC que es reincorpori al seu lloc de treball després d’haver cursat una baixa mèdica igual o superior a 90 dies, ja sigui per accident de treball, malaltia professional o malaltia comuna.