Comparteix:

1. Descripció visita mèdica inicial: motius de salut

Visita mèdica motivada per problemes de salut relacionats amb les condicions de treball.

Aquesta visita s’efectua per avaluar les alteracions de la salut que presenta una persona treballadora que poden estar relacionades amb les condicions de treball.