Comparteix:

3. Qui ho sol·licita - RLA

Qui ho sol·licita

Persona que es reincorpora al seu lloc de treball després d'una baixa superior a 90 dies, a través de l'eina electrònica de sol·licitud d'atenció a la salut de les persones.