Comparteix:

1. Descripció revisió mèdica inicial

La revisió mèdica inicial és aquella que es realitza al nou personal que s'incorpora a la UPC.

Tot i que no és obligatòria, sí que és recomanable fer-la, atès que avalua els efectes dels riscos laborals sobre la salut.

Si, malgrat això, desitgeu renunciar a la revisió mèdica, haureu d'emplenar i signar l'imprès de renúncia, i enviar-ho per correu intern al Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UPC, o bé signar-lo digitalment i enviar-ho a servei.prevencio@upc.edu.

Aquesta revisió inclou la consulta mèdica de promoció de la salut cardiovascular UPC Cardio.