Comparteix:

1. Descripció revisió mèdica periòdica

La revisió mèdica periòdica és aquella que es realitza a intervals periòdics en funció del risc laboral al qual està exposat el treballador/a, segons el protocol específic i/o el criteri professional sanitari.

Aquesta revisió inclou la consulta mèdica de promoció de la salut cardiovascular UPC Cardio.