Comparteix:

1. Descripció visita mèdica: RLA

Visita mèdica voluntària motivada per una absència igual o superior a 90 dies.

Aquesta visita mèdica s’emmarca en el "Procés de reincorporació per llarga absència per motius de salut" que té per objectiu assessorar i proposar recomanacions que permetin a la persona treballadora que es reincorpora al seu lloc de treball després d’una baixa de llarga durada, reincorporar-se en condicions segures i saludables.